Mūsu audzēkņi praksē ārzemēs

Erasmus+ programmas projekta “Pelču speciālās internātpamatskolas–attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai” ietvaros daļēju kvalifikācijas praksi ārzemēs ir uzsākuši 10 arodkursu audzēkņi.
Uztraukums pirms brauciena jau ir garām, jaunieši pamazām iejūtas savās prakses vietās. Uz Sirnitz, Austrijā devušies Nauris Dzintars, Armands Balodis, Artis Baraks, Edgars Bulis no galdnieka palīga kursa kopā ar sociālo pedagogu Maiju Diebeli.  Mārtiņš Firguts, Markus Balijevs, Imants Kukainis, Evija Aija Frijāre no pavāra palīga kursa un skolotāja Agita Gerasimoviča devušies uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, bet topošie pavāra palīgi Sintija Būmane un Vineta Zariņa, kopā ar skolotāju Baibu Vētrāju- uz Vācijas galvaspilsētu Berlīni. Mēnesi ilgā prakse ārzemēs jauniešiem ir iespēja ne tikai pielietot un pilnveidot skolā iegūtās zināšanas un prasmes, bet  tā arī ir liela dzīves pieredze un redzesloka paplašināšana.

Skolā Leļļu teātris “Tims”

Piektdien, 6. aprīlī, skolā viesojās Leļļu teātris “Tims” ar koncertprogrammu bērniem “Notikumi virtuvē”. Skolēni vēroja, kā divi brāļi rosās pa virtuvi un atraktīvā un muzikālā veidā uzzināja, ko darīt un ko labāk nedarīt virtuvē. Bija jautri un pamācoši!

Dambretes turnīrs Rīgā

  1. aprīlī skolas labākie dambretisti piedalījās LSO (Latvijas Speciālā Olimpiāde) dambretes turnīrā Rīgā. Komandā spēlēja Laila Rūmniece, Raivis Zorenbergs, Uģis Brūders. Paldies skolēniem un skolotājam Raivim Jansonam par dalību turnīrā!
Zintis repo

Priecājamies par 2. kursa Galdnieka palīgs audzēkņa Zinta Eversona panākumiem muzikālā pasākumā “Ar dziesmu Talsos”. Talsu tautas nama rīkotajā pasākumā uzstājās dažādu paaudžu dziedātāji un izpildīja dažādu mūzikas žanru dziesmas. Zintis duetā ar Kristu Prūsi izpildīja repa kompozīciju “Vēstules” ar paša sarakstītu tekstu un ieguva 3. vietu. Apsveicam!

Lieldienas skolā

Ar Lieldienu lustēm un izdarībām skolā nosvinētas Lieldienas. Skolēni kopā ar skolotājiem ripināja olas, piedalījās stafetē “Oliņš boliņš” un oliņbolā, gatavoja zaķīšgleznas un zaķausis, meklēja paslēptās olas un piedalījās olu ķeršanas čempionātā. Šogad jaunums- olas visi krāsojām kopējā katlā uz ugunskura. Mums patika, svētki mūs priecēja ar jautrību, bet ceram , ka nākamgad priecēs arī ar siltu un saulainu laiku.

Florbols meitenēm

Skolas sportiskākās meitenes piedalījās LSO (Latvijas Speciālās Olimpiāde) finālsacensībās florbolā meitenēm. Godalgotās vietas skolas komanda neieguva, bet labu un noderīgu pieredzi gan. Skolas komandu pārstāvēja Līga Kuiķe,  Evija Bule, Iveta Ļebedeva, Santa Jakšte, Laila Rūmniece, Annija Rūmniece un sporta skolotājs Raivis Jansons.

21. martā skolā, pieredzes apmaiņā, viesojas skolotāji no Blīdenes, Gaiķu, Remtes pamatskolām un Brocēnu vidusskolas. Ciemiņiem prezentējām savu skolu, dalījāmies pieredzē darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām, kā arī aicinājām piedalīties meistarklasē dabas vides estētikas studijā. Skolotāji atzina viesošanos skolā par vērtīgu pieredzi un izteica vēlmi apmeklēt mūsu skolā rīkotos kursus profesionālās kvalifikācijas celšanai.
Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāju vizīte skolā
Vizītes laikā direktore prezentēja skolu, pastāstīja par skolas darbības virzieniem, uzsvaru liekot uz skolēnu integrāciju sabiedrībā. Svarīgi skolēnus gan skolas laikā, gan pēc skolas absolvēšanas līdzvērtīgi iesaistīt sabiedrībā un rast iespējas viņiem īstenot savas tiesības. Skolai, pagastu pārvaldei un tās dienestiem kopīgi jāstrādā, lai skolēni pēc skolas absolvēšanas nebūtu kā nasta sabiedrībai, kā pabalstu prasītāji, bet gan kā nodokļu maksātāji. Svarīga ir pēctecība, skolai un pašvaldībām jābūt sadarbības partneriem jautājumā par to, kā nodarbināt jauniešus pēc skolas absolvēšanas.
Pagastu pārvalžu vadītāji ar lielu interesi ieklausījās direktores prezentācijā, neslēpjot pārsteigumu par to, kas skolā tiek darīts skolēnu līdzvērtīgai iesaistīšanai sabiedrībā un sociālās atstumtības riska mazināšanā. Esam gandarīti par ieinteresētību un ceram uz sadarbību.

Vecāku atbalsta pasākums “Vizuālās mākslas meistarklase"

,

Pagājusi kārtējā piektdienas pēcpusdiena, kad vecāki bija aicināti uz kopīgu darbošanos, lai apgūtu jaunas prasmes un iemaņas.
Šoreiz vecākiem bija piedāvāta iespēja gleznot savam priekam. Vizuālās mākslas skolotāja Ineta Immere iedvesmoja vecākus, ierādīja guašas krāsas izmantošanas tehniku un sniedza vērtīgus padomus ainavu glezniecībā. Sākumā, baidoties kļūdīties, bet vēlāk jau ar drošākiem otas triepieniem, vecāki ar lielu aizrautību radīja savus mākslas darbus. Skolēnu vecākiem ļoti patika nodarbība un viņu ieteikums bija tikties reizi mēnesī vizuālās mākslas meistarklasē. Paldies vecākiem par aktīvu dalību un pozitīvu noskaņojumu!

25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. Deportēja aptuveni 44 000 cilvēku – ģimenes ar bērniem un sirmgalvjus.
To nedrīkst aizmirst!

  1. martā, dzestrā pirmdienas rītā, pulcējāmies uz piemiņas brīdi Pelču pagastā pie piemiņas akmeņa represētajiem. Ar ziedu nolikšanu un klusuma brīdi godinām komunistiskā genocīda upurus.