Lāčplēša dienai veltītā svinīgā rīta līnija

Svinīgo rīta līniju iesākam ar Latvijas valsts himnu. Videomateriāls par 11. novembri mums atgādināja par vēstures notikumiem un lika aizdomāties par Latvijas brīvības cenu. Šodien mēs varam pateikties un pieminēt karavīrus, kuri par Latvijas brīvību un neatkarību atdeva dārgāko- savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot brīvā Latvijā.
Direktores vietniece izglītības jomā Inese Andersone aicināja 11. novembrī, Lāčplēša dienā, iedegt svecītes brīvības cīnītāju piemiņas vietās, māju logos un savās sirdīs pieminēt mūsu valsts varoņus, tāpat arī pēc iespējām apmeklēt Lāčplēša dienai veltītos pasākumus.
Iededziet svecīti logā, iededziet Latvijai to,
Liesmiņa mazā un skaistā, lai silda un pasargā to.
Iededziet svecīti logā, dedziet pat pēdējo-
Cerība labākai dzīvei tautā zūd pēdējā.
Iededziet svecīti logā, lai Latvijai spēku tā dod!

Naksnīgo lukturu parāde

Dienas kļūst īsākas un tumšais laiks ņem virsroku. Pelču skolas skolēni no tumsas nebaidās, bet gan draudzējas ar to. Mazie un lielie audzēkņi, liekot lietā izdomu, pagatavojuši dažnedažādus gaismas lukturīšus. Citu starpā izmantotas krāsas, dzijas, mannā graudi, rudens lapas, arī ķirbji pārtapa par gaismas nesējiem. Oktobra pēdējās dienas vakarā visi lukturīši draudzīgi gozējās skolas pagalmā.

Zibakcija- sakopsim skolas apkārtni

Gadu no gada rudens skaisti iekrāso mūsu skolas apkārtni, to nevar izstāstīt, tas jāredz. Un liels ir prieks, kad skolēni kopā ar skolotājiem veic rudens darbus, lai skolas apkārtne priecētu gan mājiniekus, gan ciemiņus.

Skolotājs – skolotājam

Skolēnu brīvlaiku nedēļā skolotāji aktīvi izmantoja laiku, lai mācītos gan cits no cita, gan visi kopā.
Visas nedēļas garumā mūsu skolas skolotāji dalījās zināšanās un vadīja kursus interesentiem arī no citām izglītības iestādēm. Vizuālās mākslas skolotāja Agnese Fogele iedvesmoja kolēģus izmantot mālu vizuālās mākslas stundās un pirmskolas rotaļnodarbībās, metodiķe Santa Brasla un logopēdes Adrija Brantevica, Ieva Dēliņa iepazīstināja ar IKT un asistīvo tehnoloģiju iespējām mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, psiholoģe Inese Birģele un Narmadas tautskolas pasniedzēja Anda Pēkšēna aicināja skolotājus uz lekciju un praktiskām nodarbībām par tēmu “Pedagoģiskā atbalsta sistēma izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām sākumskolā”. Kursus “Mācību darba organizācijas īpatnības skolēniem ar speciālajām vajadzībām” Tukuma 3. pamatskolas skolotājiem vadīja direktores vietniece metodiskajā darbā Līga Kuršinska.
Trešdien skolā viesojās Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotāja Aija Ozoliņa ar lekciju “Mācību līdzekļi matemātikā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Ceturtdien skolā uzņēmām daudz ciemiņus, kuri piedalījās skolas rīkotajā praktiskās pieredzes konferencē “Iespēju tilts”. Piektdienas pēcpusdienā skolotāji pulcējās uz lekciju “Zēnu un meiteņu domāšanas procesa atšķirības”, kurā lektors Dr. Gundars Kuklis atraktīvā un koncentrētā veidā uzrunāja klausītājus, liekot gan pasmaidīt, gan nopietni aizdomāties par minēto tēmu.
Pelču skolas skolotāji devās arī ārpus skolas gan uz pirmskolas, gan sākumskolas jomas, gan matemātikas skolotāju tikšanos un mācībām grupā.
Kopumā pavadīta izglītojoša darbīga nedēļa.

Starptautiskā piedzīvojumu nometne “Labadaba"

Desmit skolas sportiskie puiši vecumā līdz 15 gadiem no 21. līdz 26. oktobrim piedalījās starptautiskā piedzīvojuma nometnē “Labadaba”, kur dalībniekiem bija iespēja pilnveidot futbola spēles prasmes pasaulslavenā Spānijas futbola kluba “Real Madrid” treneru vadībā un piedalīties dažādās aktivitātēs. Sporta skolotājs Didzis Skuška, kurš kopā ar sporta skolotāju Raivi Jansonu pavadīja skolas grupu, atzina, ka nometne bija ļoti laba un skolēni nometnē bija ļoti labi.
Ko saka paši puiši? Visi kā viens, uz jautājumu, kas patika vislabāk, atbild, ka patika pilnīgi viss! Aicināti pastāstīt ko vairāk, zēni sāk ar to, ka ļoti patika trenēties futbolā, varēja iemācīties  ko jaunu, futbola trikus, jaunas spēles un nemaz nav bijis grūti. Jānis Jasukaitis stāsta par Rīgas Motormuzeja apmeklējumu un par aktivitāti, kurā piedalījies triku meistars. Trikus Jānis gribētu vēlreiz redzēt.  Krists Rūmnieks ar aizrautību stāsta par visu nometnē piedzīvoto, arī par ķīmijas eksperimentiem un kā katrs dalībnieks  eksperimentu laikā ticis pie saldējuma. Boulings puišiem ļoti paticis spēlēt, lielākā daļa to darīja pirmo reizi. Audzēkņiem gandarījums par sagādātajām skaistajām sporta formām ar uzdrukāto vārdu.
Visgrūtāk puišiem bija atbildēt uz jautājumu, kas nometnē varēja būt vēl labāk. Viņu skatījumā viss bija ļoti labi un, ja nu kas jāsaka, tad teiktu, lai treniņi ir vēl vairāk.
Uz jautājumu, vai skolēni vēlreiz gribētu piedalīties kādā nometnē, nemaz nejautājot kādā nometnē, atskanēja pārliecinošs daudzbalsīgs- jā!

 

Kalniešu spēles

Latvija, Pīrādziņi, Mazie vilki, Pikačū, Kogamma, tā saucās 1.- 5. klašu skolēnu komandas, kuras trešdienas pēcpusdienā cīnījās Kalniešu spēlēs. Sporta skolotājs Didzis Skuška bez sniega un sala palīdzības bija noorganizējis gan sniega piku mešanu mērķī, gan lāsteku nešanu un lielo sniega bumbu velšanu. Kā stāstīja spēļu vadītājs skolotājs Didzis, kalniešiem bija jāvar uz galvas nest trauku ar ūdeni, šis tad bija viss intriģējošākais pārbaudījums, kur spēļu dalībnieki nenogurstoši staigāja šurpu turpu. Šajā pārbaudījumā vislabāk veicās 5. klases skolēnam Kristapam Vīgneram. Kalniešu spēles bija tik aizraujošas, ka daudz netrūka, lai palaistu garām vakariņu laiku.

Kursi Boloņā

Īstenojot Erasmus+ programmas projektu “Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra pedagogu konkurētspējas un sektorālās mobilitātes veicināšana izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros”,  laikā no 30. septembra līdz 6. oktobrim sporta skolotājs Didzis Skuška apmeklēja kursus  “Outdoor education: a new way of teaching and learning”, kuri notika Itālijas pilsētā Boloņā. Kursos iegūtās zināšanas nodrošinās radošu ideju un praktisku resursu kopumu, lai veiksmīgāk darbotos ar skolēniem daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai, izmantojot sporta un neformālo nodarbību metodes un izteiksmes līdzekļus. Lieliski pasniegta mācību viela, jauki “klases biedri” no Maltas, Horvātijas, Spānijas un Īrijas, labi noorganizēts laiks ārpus mācībām,   saule un skaistas itāļu pilsētas ar viduslaiku arhitektūru, daudz labu ideju darbam un ar ko padalīties ar kolēģiem – tā īsumā  vienu mācību nedēļu raksturoja Didzis Skuška.
www.kuldīga.lv Mācību mobilitāte Itālijā

Tikšanās ar kursantu vecākiem

Kursantu vecāki 19. oktobrī bija aicināti uz vecāku sapulci. Tikšanās noritēja mājīgā atmosfērā un izvērtās sirsnīga. Klātesošos uzrunāja direktora vietniece izglītības jomā Arita Gribēna. 3.G kursa kursanta Kristapa mamma dalījās pieredzē par dēla darba vidē balstītām mācībām. Vecāki uzdeva sev interesējošos jautājumus, piemēram, par terapijas iespējām skolā, par darba praksēm. Paldies vecākiem, kuri bija ieinteresēti un atvērti kopējai sadarbībai.

Stāstnieku konkurss

17. oktobrī skolā norisinājās stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa”. Konkursa temats šogad “Līgo saule, līgo bite”. Trīspadsmit stāstīt gribētāji stājās publikas un žūrijas priekšā. Žūriju pārstāvēja stāstniece Liesma Lagzdiņa, skolotāja Iveta Diržininka, skolotāja Inese Andersone un 2. kursa audzēkne Evija Bule. Stāstnieki saņēma titulus. Mazā stāstnieka titula ieguvēji: Kristaps Vīgners 5.a, Artis Jurševskis 5.a, Krista Būčiņa 8.c, Raitis Āboliņš 8.c, Artuss Jansons 8. a, Madara Cīze 8.a, Andris Isajevs 9.a, Raivis Zorenbergs 9. a. Lielā stāstnieka titulu un iespēju piedalīties Kuldīgā stāstnieku konkursā ieguva Mārtiņš Katkēvičs 4.a, Laura Dundure 8. c, Laurita Logina 1.P1, Agris Baldiņš 9.a, Aivis Jakelis 9. a.
Pasākumu kuplināja tradīciju ansamblis “Basu suiti” Daces Nastevičas vadībā, kura izpildījumā klausījāmies gan zināmas, gan nedzirdētas tautas dziesmas. Ansambļa dalībnieces arī izrādīja dažādus senus latviešu tautas instrumentus.
Konkursu vadīja skolas folkloras kopas “Ķīpa” vadītāja skolotāja Agita Leontjeva un viņai aktīvi palīdzēja 6. c klases skolniece Ieva. Skolotājai pie labās rokas bija arī palīgs žorks, kurš, kā stāstīja skolotāja Agita, bija sarūpējis gardumus gan stāstniekiem, gan žūrijai, gan ciemiņiem, gan arī skolotājām Silvijai Ozolai, Intai Rūdolfai, Laurai Beļakai – Bernānei, Ivetai Pucenai, Sanitai Rībenai, Agritai Staško, kuras ar savu padomu palīdzējušas un iedvesmojušas skolas stāstniekus.

Karjeras dienas “Mazsālijās”

Karjeras dienas ietvaros 9. a klase kopā ar skolotāju Daci Ribaku- Gluškovu apmeklēja “Mazsālijas” Snēpeles pagastā. “Mazsāliju” īpašnieki izrādīja un pastāstīja par savu saimniecību, kurā nodarbojas ar lauksaimniecību, audzē zivis, taisa vīnu, uzņem un izmitina viesus. Aicināti pievērst uzmanību, kādas prasmes vajadzīgas, lai varētu veikt šos darbus, skolēni saskaitīja četrpadsmit profesijas, kuras pārstāvētas šajā konkrētajā saimniecībā. Devītie “Mazsālijās” apmeklēja arī briežu dārzu un apciemoja par Ansi un Grietiņu dēvētās mežacūkas.