Автор статьи: Добавляем миниатюру к записи WordPress - урок 16 - Уроки WordPress

Dažādi

“Dziesmu Ziedi 2019”

, ,

Ar izciliem panākumiem mūsu skolēni, keramikas skolotājas Agneses Fogeles vadībā, piedalījušies Jāņa Dūmiņa Diena – Iedvesmas Stāsts radošo darbu festivālā “Mans Dziesmu Ziedu Iedvesmas stāsts”.
Facebook lapā Jāņa Dūmiņa Diena- Dziesmu Ziedi lasām:
Dārgie draugi mums ir tas gods un prieks publicēt “Dziesmu Ziedi 2019” GADA SIMBOLU!!! Tas šogad radīts Kuldīgā.
Autori: Evija Neilande, Toms Neimanis, Guntis Balodis. Kuldīga.
Radošās grupas vadītāja: Agnese Fogele
Lepojamies!

“Zaļais restarts”II

,

Noslēgusies Latvijas Zaļā punkta radošo darbu konkursa skolēniem “Zaļais restarts” otrā sezona. Latvijas Zaļais punkts saņēma 395 darbus no vairāk nekā 200 Latvijas skolām, to starpā arī no mūsu skolas 4.a klases, 8.a klases audzēkņiem un c klašu skolēniem Agneses Fogeles vadībā.
Skolēnu uzdevums bija savu laiku nokalpojušām lietām rast un radīt jaunu praktisku pielietojumu, lai lietas sāktu otru dzīvi.
4.a klase no konservu bundžām izveidoja gan glītus puķu podus, gan rakstāmlietu turētājus.
8.a klase atkritumos neizmeta plastmasas pudeles, bet uztaisīja no tām glītu sēžamo. Sanāca labi un noderīgi, tāpēc skolēni gatavi uztaisīt vēl vienu, lai tāda mēbele ir gan meiteņu, gan zēnu internāta istabiņās.
Savukārt Agneses Fogeles vadībā skolēni kurpju kastes pārvērta par brīnišķīgiem akvārijiem.
Skolotājas Santas Ķeķes iedvesmoti aktīvi darbojās arī 2. kursa jaunieši. Viņi no savu laiku nokalpojušiem džinsiem sašuva sēžamo pufu. Konkursā viņi nepiedalījās, jo nolikums paredzēja dalībniekus līdz 9. klasei, bet tas nemazināja gandarījumu par pašu paveikto darbu.
Prieks par skolēnu darbošanos un no jauna tapušām lietām!

Skolotāja izglītojas Dānijā

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja un profesionālās pamatizglītības metodiskās komisijas vadītāja Evija Jakubovska no 3. marta līdz 9. martam Erasmus+ programmas projekta ietvaros apmeklēja kursus “Professional Orientation in Education” Dānijā.
Kursos piedalījās un profesionālās orientācijas organizācijas pieredzē dalījās dalībnieki no Spānijas, Bulgārijas, Polijas, Ungārijas, Itālijas un Horvātijas.
Radošā un praktiski noderīgā kursu programma sniedza ne tikai teorētiskās zināšanas, bet lika arī aktīvi darboties grupās un piedalīties diskusijās, attīstot kritiskās un radošās domāšanas prasmes. Galveno uzmanību vērsa uz metodēm un dažādām praktiskām aktivitātēm (simulācijas, lomu spēles, drāmas metode), ar kurām var iepazīt sevi, izvērtēt savas prasmes un spējas un to nozīmi profesijas izvēlē, kā arī iepazīt tik mainīgo profesiju pasauli.
Piedaloties kursos Evijai Jakubovskai bija iespēja satikt kolēģus no citām Eiropas valstīm, uzzināt par inovācijām profesionālajā orientācijā un veidot jaunas sadarbības iespējas un projektus tiešsaistes sadarbības platformā eTwinning.net.
Izvēlēties savu karjeras ceļu nemaz nav tik viegli, it īpaši skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Lai palīdzētu šiem jauniešiem veiksmīgi iekļauties sabiedrībā un izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošu profesiju, mums skolotājiem izglītības iestādē jāveic nozīmīgs profesionālās orientācijas un karjeras izglītošanas darbs.

Skolotāji dodas pieredzes apmaiņas braucienā

,

Trešdiena skolēnu brīvlaikā bija diena, kad daļa skolas skolotāju devās izzinošā ekskursijā.
Skolotāji apmeklēja Torņkalna Privāto vidusskolu, kur savā pieredzē dalījās skolas vadītāja un dibinātāja Elizabete Gustsone. Skola dibināta, jo Elizabetes dēlam bija vajadzīga īpaša skola. Privātās skolas īpašniece ir pierādījusi, ka bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, disleksiju un citām saslimšanām, mācību programmu iespējams pielāgot tā, lai arī šie bērni ar labiem rezultātiem apgūtu vispārējo mācību programmu un turpmāk spētu dzīvot kā normāli sabiedrības locekļi.
Skolotāji paviesojās arī Annas Koku skolā un tikās ar skolas izveidotāju Edgaru Neilandu. Annas Koku skola ir skola kokiem un cilvēkiem, kur dabas vērtības saplūst ar cilvēku radītajām. Brīnišķīgs, aizrautīgs uzņēmēja stāstījums par to, ko dara, ko vēlas darīt, par savu komandu, vienā vārdā saucot, par sirdslietu, iedvesmoja skolotājus turpmākajiem darbiem. Ekskursijas laikā gan radās jaunas idejas, gan apstiprinājās par labu esam jau praksē izmantotās lietas.

Skolēni Lietuvā

,

No 2019. gada 10. -15. februārim pie sadarbības partneriem Lietuvā, Katyciai pamatskolā Erasmus+ programmas projekta „ Arts for Life: developing life skills through the arts ” skolēnu īstermiņa mobilitātē devās četri Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra 9. klases skolēni: Gita Horste, Samanta Balode, Agris Baldiņš un Aivis Jakelis, mūzikas skolotāja Sanita Lugovska un folkloras kopas „ Ķīpa” vadītāja Agita Leontjeva.
Skolēni Lietuvā iepazinās ar tautas mūzikas tradīcijām, mūzikas instrumentiem, kuri gatavoti no dabas materiāliem, kā arī iemācījās vairākas lietuviešu tautas dejas. Apmeklēja Klaipēdas Pils muzeju, kurā varēja iepazīties ar senajiem darba rīkiem un ar roku darinātām rotas lietām. Tika izstaigātas arī Katyciai pilsētas katoļu baznīcas apakšzemes velves.
Mobilitātes ietvaros skolēni piedalījās dažādās komandas spēlēs un vairākās interesantās un aizraujošās meistarklasēs: „Emociju izpausme caur kustību” Klaipēdas Jaunatnes teātrī, mūzikas terapijas nodarbībā „Mūzikas dziedinošais spēks‘’, „Tradicionālo lietuviešu tautas mūzikas instrumentu darināšana”, „ Modernā deja” Mūsdienu Dejas Teātrī, un Kelmes pilsētas Leļļu Teātrī.
Noslēguma dienā dalībnieki piedalījās svinīgā pasākumā, kas veltīts Lietuvas neatkarības 101. gadadienai, kura tika atzīmēta 16. februārī, klausījās svētku koncertu, kurā uzstājās Viļņas Operas skatuves mākslinieki, bet vakarā vēroja krāšņu skaņas un gaismas šovu pilsētas centrā.
Nedēļa kaimiņvalstī paskrēja ļoti ātri, pilna iespaidiem un jaukām emocijām. Pirmdienas skolas rīta līnijā Agris, stāstot par piedzīvoto, vairākkārt uzsvēra- noteikti brauciet, ir interesanti!

SMU atkal tirgojas

,

8. februārī Kuldīgā, tirdzniecības centrā RIMI norisinājās “Junior Achievement Latvia” rīkotais Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) tirdziņš. Tajā piedalījās 34 dažādi skolēnu mācību uzņēmumi no visas Latvijas, tostarp arī mūsu skolas SMU “Gudrais cepums”, kuru pārstāvēja Mairis Mitenbergs un Agate Liniņa un SMU “JĒPIS”- Uģis Brūders, Agris Baldiņš, skolotajas Evijas Jakubovskas vadībā.

Lepojamies

Patīkams bija pirmdienas rīts, kad skolas rīta līnijā mūsu skolas skolēni Dzintars Vīgners, Madars Štobis, Mārtiņš Katkēvičs, Anastasija Nikola Šefanovska saņēma pateicību par dalību projektā “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā””, kurš tika rīkots Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros un, kura aktivitāte bija uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas. Tagad skolu rotās pašu audzēkņu uzņemti foto, kuri konkursa rezultātā pārtapuši par foto gleznām.
Savukārt, 9. klases skolēnus Jāni Lagzdiņu, Evitu Bērtuli un vizuālās mākslas skolotāju sumināja par labajiem panākumiem Latviešu valodas aģentūra izsludinātajā radošo darbu konkursu skolu jaunatnei “Kas manu tautu dara stipru”. Latvijas Valsts simtgadē Latviešu valodas aģentūra izdevusi skolēnu radošo darbu krājumu „Kas manu tautu dara stipru”, kurā apkopoti ikgadējā konkursa labākie domraksti, esejas, stāsti un zīmējumi, citu starpā grāmatā iekļauti arī Jāņa un Evitas zīmējumi. Lepojamies un priecājamies par bērnu sasniegumiem!