Автор статьи: Добавляем миниатюру к записи WordPress - урок 16 - Уроки WordPress

Dažādi

Lepojamies

Patīkams bija pirmdienas rīts, kad skolas rīta līnijā mūsu skolas skolēni Dzintars Vīgners, Madars Štobis, Mārtiņš Katkēvičs, Anastasija Nikola Šefanovska saņēma pateicību par dalību projektā “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā””, kurš tika rīkots Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros un, kura aktivitāte bija uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas. Tagad skolu rotās pašu audzēkņu uzņemti foto, kuri konkursa rezultātā pārtapuši par foto gleznām.
Savukārt, 9. klases skolēnus Jāni Lagzdiņu, Evitu Bērtuli un vizuālās mākslas skolotāju sumināja par labajiem panākumiem Latviešu valodas aģentūra izsludinātajā radošo darbu konkursu skolu jaunatnei “Kas manu tautu dara stipru”. Latvijas Valsts simtgadē Latviešu valodas aģentūra izdevusi skolēnu radošo darbu krājumu „Kas manu tautu dara stipru”, kurā apkopoti ikgadējā konkursa labākie domraksti, esejas, stāsti un zīmējumi, citu starpā grāmatā iekļauti arī Jāņa un Evitas zīmējumi. Lepojamies un priecājamies par bērnu sasniegumiem!

Kursi Boloņā

Īstenojot Erasmus+ programmas projektu “Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra pedagogu konkurētspējas un sektorālās mobilitātes veicināšana izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros”,  laikā no 30. septembra līdz 6. oktobrim sporta skolotājs Didzis Skuška apmeklēja kursus  “Outdoor education: a new way of teaching and learning”, kuri notika Itālijas pilsētā Boloņā. Kursos iegūtās zināšanas nodrošinās radošu ideju un praktisku resursu kopumu, lai veiksmīgāk darbotos ar skolēniem daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai, izmantojot sporta un neformālo nodarbību metodes un izteiksmes līdzekļus. Lieliski pasniegta mācību viela, jauki “klases biedri” no Maltas, Horvātijas, Spānijas un Īrijas, labi noorganizēts laiks ārpus mācībām,   saule un skaistas itāļu pilsētas ar viduslaiku arhitektūru, daudz labu ideju darbam un ar ko padalīties ar kolēģiem – tā īsumā  vienu mācību nedēļu raksturoja Didzis Skuška.
www.kuldīga.lv Mācību mobilitāte Itālijā

Lepojamies

Latvijas mēroga zīmējumu konkursā “Mana novada dārgakmens- jaunā būve” 8. klases skolniece Gita Mūrniece ieguvusi trešo vieto! Apsveicam un lepojamies!
Publikācija: www.kurzemnieks.lv Zīmē labākās būves Kuldīgā

Mūsu audzēkņi praksē ārzemēs

Erasmus+ programmas projekta “Pelču speciālās internātpamatskolas–attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai” ietvaros daļēju kvalifikācijas praksi ārzemēs ir uzsākuši 10 arodkursu audzēkņi.
Uztraukums pirms brauciena jau ir garām, jaunieši pamazām iejūtas savās prakses vietās. Uz Sirnitz, Austrijā devušies Nauris Dzintars, Armands Balodis, Artis Baraks, Edgars Bulis no galdnieka palīga kursa kopā ar sociālo pedagogu Maiju Diebeli.  Mārtiņš Firguts, Markus Balijevs, Imants Kukainis, Evija Aija Frijāre no pavāra palīga kursa un skolotāja Agita Gerasimoviča devušies uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, bet topošie pavāra palīgi Sintija Būmane un Vineta Zariņa, kopā ar skolotāju Baibu Vētrāju- uz Vācijas galvaspilsētu Berlīni. Mēnesi ilgā prakse ārzemēs jauniešiem ir iespēja ne tikai pielietot un pilnveidot skolā iegūtās zināšanas un prasmes, bet  tā arī ir liela dzīves pieredze un redzesloka paplašināšana.

Skolā delegācija no Polijas un Lielbritānijas

Sadarbībā ar Latvijas Autisma apvienību 15. martā mūsu skolā ieradās delegācija no Polijas un Lielbritānijas pieredzes apmaiņas vizītē.
Vizītes ietvaros, Latvijas Autisma apvienības priekšsēdētāja Līga Bērziņa aicināja skolotājus uz nodarbību, kurā pastāstīja un demonstrēja metodiku darbam ar uzvedības un komunikācijas problēmām gan individuālu gadījumu risināšanai, gan grupu nodarbībām un audzināšanas stundām. Skolotāji atzina, ka šī tikšanās bija ļoti interesanta un noderīga.

Skolotāja gūst pieredzi Nīderlandē

Mūzikas skolotāja Iveta Vēra no 03.03.2018.-11.03.2018. Erasmus+ programmas projekta ” Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā ” ietvaros apmeklēja kursus Nīderlandē, Assenas pilsētā.
Kursu tēma bija ” The power of non- formal or how to use non – formal methods of teaching in the formal education for fighting early school leaving. Creative methods of teaching and training by using music, art, ICT and outdoor activities.”. Kursos piedalījās 19 dalībnieki no 11 valstīm – Horvātijas, Kipras, Grieķijas, Itālijas, Igaunijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Spānijas, Zviedrijas un no Latvijas vienīgā pārstāve Iveta Vēra.
Skolotāja dalījās pieredzē pēc brauciena un atzina, ka kursu programma bija sastādīta ļoti pārdomāta, interesanta, saistoša un praktiski noderīga. Bija lekcijas, praktiskas aktivitātes, nodarbības brīvā dabā, izglītības iestādes, muzeja un bibliotēkas apmeklējumi, kā arī brīnišķīga iespēja dalīties personīgajā pieredzē par dažādām neformālām, netradicionālām, kreatīvām mācīšanas un mācīšanās metodēm, kompetenču un starpdisciplināru pieeju mācību procesā. Visas šīs aktivitātes vērstas uz to, lai motivētu skolēnus mācību procesam un novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Problēmas  Eiropas valstu skolās ir līdzīgas un skolotāji, daloties pieredzē, cenšas rast optimālākos risinājumus.
Pēc Ivetas teiktā, pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīderlandi bija vērtīgs un iedvesmojošs, žēl tikai, ka vēl neziedēja tulpes, narcises un hiacintes.

Skate “Gada labākā būve Latvijā”

Skates “Gada labākā būve Latvijā” ietvaros jau trešo gadu tika rīkots bērnu zīmējumu konkurss “Mana novada dārgakmens – jaunā būve”, kurā bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam no visas Latvijas aicināti zīmēt jaunās būves.
Konkursā piedalās arī mūsu skolas 8. klases skolnieces Gita Mūrniece, Evita Bērtule un 9. klases skolēns Ričards Strādnieks, vizuālās mākslas skolotājas Inetas Immeres vadībā.
Atbalstam savējos! Balso www.facebook.com vietnē Gada labākā būve Latvija, spiežot LIKE/PATĪK pie attiecīgā zīmējuma.

Mūsu direktore saņem Gada balvu personu ar invaliditāti atbalstam!

Jau trešo gadu Tiesībsarga birojs sadarbībā ar LNB un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” rīko konkursu “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”. Šī konkursa mērķis ir atklāt labās prakses piemērus un sekmēt personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju darbību.
Šī gada 29. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā  svinīgā ceremonijā tika pasniegtas balvas un atzinības raksti nevalstiskajām organizācijām, kas aizstāv cilvēku ar invaliditāti intereses un veicina viņu tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Gada balvu saņēma arī mūsu skolas direktore Ināra Oļena. Sveicam un lepojamies!