Автор статьи: Добавляем миниатюру к записи WordPress - урок 16 - Уроки WordPress

Jaunumi skolā

Rūķa namiņa iemirdzēšanās svētki

5. decembra novakarē skolas pagalmā skolēnus aicināja un sagaidīja rūķi ar karstu tēju un gardām piparkūkām. Rūķu no Kuldīgas izpildījumā skanīgām dziesmām skanot, skolas pagalmā iemirdzējās daudzkrāsainā lampiņu virtene, vēstot par tuvojošos svētku gaidīšanas prieku.

Mārtiņdienu gaidot

Mārtiņdienas nedēļu pirmdien skolas zālē ieskandināja c klašu skolēni un viņu audzinātāji. Skolēni caur rotaļām “Māte teica Jancīšam”, “Liela skāde notikuse”, “Kas dārzā”, skolotājas Agitas Leontjevas vadībā, mūzikas skolotājām Mārītei Vāverai, Kintijai Valkovskai piepalīdzot ar muzikālo pavadījumu, iepazina latviešu tautas folkloru.
Nedēļas turpinājumā skolēniem bija iespēja pierādīt, ka viņi ir gudrāki un ātrāki par Mārtiņbērniem. Katrai klasei, kopīgi visiem skolēniem, bija jāatmin mīklas, jāteic ticējumi, jāzina tautasdziesmas un jāmēģina precīzi nosaukt, cik skolā Mārtiņi, Mārči, Markusi.
Bibliotekāre Daiga bija sagatavojusi pēcpusdienu par dziedātāja Mārtiņa Freimaņa dzīves stāstu un daiļradi. Latviešu valodas skolotāja Iveta Pucena uzrunājot skolēnus, sacīja, ka katrs cilvēks ar savu dzīvi ir mūsu zemes bagātība- vērtība Latvijā un stāstot Mārtiņa dzīves stāstu, aicināja meklēt katram sevī to labo. Mūzikas skolotāja Inga Dubure kopā ar 6. klases skolēniem bija parūpējusies par muzikālo noformējumu.

Gudrie kubi

Šajā mācību gadā skolā iegādātas jaunas tehnoloģijas, interaktīvs risinājums  iMO-LEARN gudrie kubi. Izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem- ieviest jaunākās tehnoloģijas mācību procesā.
Skolotāja Ginta Bukāte aicināja kolēģus uz atklāto nodarbību, kurā ar 9. klases skolēniem demonstrēja iMO-LEARN gudro kubu pielietojumu. Kā pastāstīja skolotāja, gudro kubu izmantošana dažādo mācību procesu, sniedz interesantu veidu, kā apgūt mācību vielu, attīstīta sadarbības prasmes, rod iespēju ieviest fiziskās aktivitātes jebkurā mācību priekšmetā, ļauj interaktīvi mijiedarboties ar digitālo saturu.
Nodarbība izvērtās aizraujoša gan skolēniem, gan skolotājiem, kuri pēc nodarbības vērošanas paši vēlējās izmēģināt un veikt uzdevumus ar gudrajiem kubiem. Interese par visu jauno skolēnos vienmēr izraisa patiesu aizrautību, skolotāja uzdevums pārvērst to reālā rezultātā.

Jaunas iespējas

Skolas galdniecībā jauns izaicinājums un jaunas iespējas, jo iegādāta CNC gravēšanas iekārta.
Ar šo iekārtu kokā var iegravēt un iededzināt tekstu, logo, simbolus, zīmējumus.
Kokapstrādes skolotājs Edgars Saliņš ar prieku izmēģināja jauno iekārtu un ir gatavs apmācīt skolas topošos galdnieku palīgus.
Vēlam daudz jauku ideju un labu pielietojumu!

Lepojamies!

Sveicam skolotājas Agitu Gerasimoviču, Ritu Jakobsoni, Ilutu Plikgalvi, Inesi Sausserdi- Čīmu, Daigu Vidmani ar nokārtoto kvalifikācijas eksāmenu un piešķirto kvalifikāciju Pavārs!
Piešķirtā kvalifikācija atbilst otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Vēlam skolotājām veiksmi turpmākajā darbībā!

Kuldīgas novada Domes izsludinātā projektu konkursa realizācija Pelču speciālajā internātpamatskolā - attīstības centrā

2017.gada aprīlī tika izsludināts Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas pedagogu projektu konkurss
Tā ietvaros savu projektu realizēja arī Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķes Santa Brasla un Jolanta Zorgenberga. Projekta laikā tika izveidoti vizuāli telpiski diagnostikas materiāli –  magnētiskā attēlu tāfele un gaismas platforma, kas vienlaikus ir gan kā diagnostikas materiāls, gan arī kā uzskates materiāls mācību procesā dažādu sadzīves tēmu apguvē mācību stundās un audzināšanas nodarbībās, tādā viedā izglītojamiem piedāvājot dažādus darba uzdevumus, vienlaikus radot draudzīgu, skolēnus motivējošu vidi un mūsdienīgu, radošu pieeju diagnostikas un mācību darbā. Atbilstoši magnētisko attēlu tēmām, izstrādāts arī digitāls materiāls, kas ļauj izglītojamiem dotos uzdevumus veikt vēl saistošākā veidā. Materiāli izstrādāti par tēmām “Transports”, “Augļi, ogas un dārzeņi”, “Ģeometriskās formas”, “Ēnas”, “Mājdzīvnieki un mājputni”, “Meža dzīvnieki”, “Skolas puzle”.
Gaismas platforma izgatavota sadarbībā ar skolas galdniecības skolotāju Ēriku Oficieri. Gaismas platforma tiks izmantota kopā ar smiltīm,
(stikla virsma apbērta ar smiltīm, zem stikla maināmi tematiskie attēli; izglītojamo uzdevums ir atrast zem smiltīm apbērtos
attēlus, nosaukt attiecīgo attēlu un noteikt sakarības.
Projekta prezentācija notika 2017. gada 29. novembrī.
Projekts notika otro gadu, un tā mērķis ir veicināt pedagogu iniciatīvu darba vides un satura kvalitātes uzlabošanā.