Elektroniskie

 

Pavāra palīga kvalifikācijas obligāti gatavojamie ēdieni (zupas, dārzeņu ēdieni, gaļas ēdieni, zivju ēdieni, biezpiena ēdieni, makaronu un putraimu ēdieni, olu ēdieni).

Materiāls izmantojams mājturības un tehnoloģijas stundās.

Recepšu materiālu sagatavojusi mājturības un tehnoloģiju skolotāja Agita Gerasimoviča.

__________________________________________________________________________________________

Komandu (-as) sporta spēle “Kļūme internetā”, ko var realizēt gan laukā, gan, nepieciešamības gadījumā, telpās. Spēle 3 stacijās. Dažādām vecuma grupām.

Ir pienācis 21. gadsimts. Mūsu pasaule būtu pilnīgi neiedomājama bez interneta mūsu datoros un telefonos. Tomēr! Ne viss ir tik viegli un vienkārši. Laiku pa laikam gadās tā, ka mēs ieslēdzam savu datoru, gribam atvērt internetu…, bet tas neizdodas. INTERNETS NAV PIEEJAMS!!!
Ko darīt? Kaut kur noteikti ir KĻŪME. Bet kur? Kur to meklēt? Ir 3 vietas, kur meklēt kļūmi…..

Interaktīvo spēli / nodarbību sagatavojis sporta skolotājs Didzis Skuška

__________________________________________________________________________________________

6Glossy-Downloads-icon

Uzdevumu krājums matemātikā paredzēts speciālo skolu 6.klasēm. Izmantojams kā papildmateriāls citu klašu skolēniem.

 

 

 

 

 

 

 

 


vaaksGlossy-Downloads-iconUzdevumu krājuma pirmajā daļā ietverti skaitliskie uzdevumi. Prasmju un iemaņu pilnveidošanai ietverta arī teorija. Krājumā ar * atzīmētie uzdevumi atbilst augstākai grūtības pakāpei, radot iespēju skolotājam strādāt diferencēti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

UZDEVUMI AR KORĶIEM

Glossy-Downloads-icon

 

Mācību priekšmets Matemātika
Mērķis Veicot praktiskus uzdevumus, apgūt elementāras skaitļošanas prasmes,
attīstīt roku motoriku.
Uzdevumi 1.Veidot matemātiskos priekšstatus daudzveidīgās darbībās;
2.Sekmēt izpratni par matemātikas pamatsakarībām.
Izmantošanas iespējas Uzdevumus iespējams izmantot matemātikas zināšanu
apguvei pirmsskolas un speciālās izglītības skolēniem.
Instrumentārijs Individuālais darbs, darbs pāros un grupās, praktiski uzdevumi.
Sasniegtais rezultāts Matemātiskie priekšstati tiek apgūti daudzveidīgās, praktiskās darbībās.

_________________________________________________________________________________________1. Autisms un autiskā spektra traucējumi

2. Mācību procesa organizēšanas īpatnības
3. Darba kartes
4. Individuālie plāni