Elektroniskie

6Glossy-Downloads-icon

Uzdevumu krājums matemātikā paredzēts speciālo skolu 6.klasēm. Izmantojams kā papildmateriāls citu klašu skolēniem.

 

 

 

 

 

 

 

 


vaaksGlossy-Downloads-iconUzdevumu krājuma pirmajā daļā ietverti skaitliskie uzdevumi. Prasmju un iemaņu pilnveidošanai ietverta arī teorija. Krājumā ar * atzīmētie uzdevumi atbilst augstākai grūtības pakāpei, radot iespēju skolotājam strādāt diferencēti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UZDEVUMI AR KORĶIEMGlossy-Downloads-icon

 

Mācību priekšmets Matemātika
Mērķis Veicot praktiskus uzdevumus, apgūt elementāras skaitļošanas prasmes,
attīstīt roku motoriku.
Uzdevumi 1.Veidot matemātiskos priekšstatus daudzveidīgās darbībās;
2.Sekmēt izpratni par matemātikas pamatsakarībām.
Izmantošanas iespējas Uzdevumus iespējams izmantot matemātikas zināšanu
apguvei pirmsskolas un speciālās izglītības skolēniem.
Instrumentārijs Individuālais darbs, darbs pāros un grupās, praktiski uzdevumi.
Sasniegtais rezultāts Matemātiskie priekšstati tiek apgūti daudzveidīgās, praktiskās darbībās.

_________________________________________________________________________________________1. Autisms un autiskā spektra traucējumi

2. Mācību procesa organizēšanas īpatnības
3. Darba kartes
4. Individuālie plāni