Interreg V-A Latvijas-Lietuvas Programma 2014 – 2020, projekta Nr. 379

Projekta nosaukums: IDEĀLAS organizācijas modelis izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām (The pilot model of PERFECT organization providing teaching and social integration services for children and youth with special needs)
Projekta akronīms: PEDAFAU
Projekta partneri:
– vadošais partneris – Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykla
– partneris – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs
Projekta īstenošanas termiņi: 01.03.2018. – 29.02.2020. (24 mēneši)
Projekta mērķis: izveidot bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām ideālu sociālās integrācijas organizācijas modeli, iepazīstot labas prakses piemērus Latvijā un Lietuvā, analizējot problēmas, kā arī pieejamos resursus un zināšanas programmas teritorijās.
Projekta finansējums: kopējais finansējums – 398562,50 EUR (338778,12 EUR – 85 % no ERAF un 59784,38 EUR – 15 % valsts finansējums)
Mērķauditorija: projekta partneru iestādes, skolēni, pedagogi, vecāki, aprūpētāji.
Galvenās projekta aktivitātes:
1. izveidot, pielāgot un publiskot ideālu izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu organizācijas modeli bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām;
2. 3 starptautisku vasaras nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām;
3. uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām;
4. izglītojošu pasākumu organizēšana vecākiem un citiem ģimenes locekļiem;
5. personāla apmācību organizēšana;
6. radīt un ieviest pakalpojumu uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu programmas teritorijā;
7. organizēt skolēnu apmaiņu;
8. izveidot Senses klīniku bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Projekta koordinators (vadošais partneris): Rūta Stankiene , e-pasts: rutastank@gmail.com
Projekta koordinators Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā: Iveta Diržininka, e-pasts: ivetad2013@gmail.com

Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu
Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs un šī publikācija nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.