Klases un kursi 2018./2019. m.g.

                                                      APSTIPRINU

Pelču speciālā internātpamatskolas – attīstības centra

direktore: I.Oļena

2018. gada 1. oktobrī

Kuldīgas novada, Pelču pagastā

                                           

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra

INTERNĀTA SKOLOTĀJU DARBA DIENU SADALĪJUMS

2018./2019. m.g. ar 1. 10.2018.              

PIRMSK.”58” Eva Tauriņa
PIRMSK.”59” Juta Skude -Vanaga Kristīne Roķe
1.C /3.C     9.cd Ilze Šternberga Evelīna Litkina
2.C Lelde Lange Aija Žebeka – Šerbuka
4.C Kristīna Muska Anita Dēliņa
5.C Dace Šteinberga Ieva Dēliņa
 6.C    2.c Kintija Valkovska Anna Abersone
8.CA Laila Skarpa Sanita Rībena
8.CB Ilze MadelāneGluškova Kristiāna Danenberga
9.C Ieva Cēberga Sanita Lugovska
9.CA Anna Kļaviņa
9.CB Mārīte Vāvera Lāsma Šternberga
9.CD Agita Leontjeva
1./2.A Rineta Ozolniece Ina Zute
3.A Silvija Ozola Ilona Kalniņa
4.A Laura Beļaka-Bernāne Līga Ciņķe
5.A Dace Ribaka Gluškova Anita Celmiņa
6.A Ija Dēliņa / Irina Freimane Inga Dubure/Didzis Skuška
7.A Santa Millere Inese Kociņa
8.A Inita Šmite Zinta Olte
9.A Inta Rūdolfa Zane Freija
1.G/M/P Elīna Kaminska Ginta Bukāte
2.G/M/P Santa Ķeķe Baiba Vētrāja
3.G/M/P Toms Zatlers Zane Kapitanova
1.G1P1 Sintija Ciņķe Agrita Staško/ DaigaVidmane
3.G1P1 Vaira Markševica

Tamāra Jansone /Daiga Cīrule