Stundu saraksti 2018./ 2019. mācību gadā

Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811) un programmu *Kokizstrādājumu izgatavošana (2254304)
*Ēdināšanas pakalpojumi-(2281102)
*Mežsaimniecība (2262300) mācību priekšmetu stundu saraksts.

Pirmsskolas izglītības programmu (01015811,  01015911)   un speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911) mācību priekšmetu stundu saraksts.