Dr. Jurģa Strautmaņa lekcija

15. decembrī skolā viesojas bērnu neirologs Jurģis Strautmanis ar lekciju “Kas ir epilepsija?”
Citējot dakteri: “Epilepsija ir viena no visnoslēpumainākajām slimībām neiroloģijā. Vārds „epilepsija” daudziem asociējas ar kaut ko bīstamu, biedējošu un neizprotamu. Patiesībā epilepsija ir bieži sastopama slimība, kas ir ārstējama un kas lielākajai slimnieku daļai būtiski nemaina dzīves kvalitāti. Diemžēl attieksmi pret epilepsiju lielākoties nosaka mīti un aizspriedumi, nevis zināšanas un pierādījumos balstīta informācija.”
Lekcijā bērnu neirologs runāja par to, kā izpaužas epilepsija, kad tā sākas, kāpēc tā rodas, vai visas epilepsijas ir vienādas, kā tiek uzstādīta epilepsijas diagnoze, kas jādara, ja pacientam ir epileptiska lēkme.
Klausītāju vidū bija gan skolotāji, gan skolas darbinieki, gan vecāki, kuri pēc lekcijas atzina, ka Jurģa Strautmaņa sniegtās zināšanas ir ļoti noderīgas ikdienas darbā un sadzīvē.

Vecāku atbalsta pasākums “Brīnumu gaidot!”

Telpā, kurā rosās mūsu skolas vecāki, zib krāsaini papīri, podziņas, lentītes, fliterīši … un valda darbīga atmosfēra.
Ziemassvētku gaidīšanas laikā, vecākiem iespēja piedalīties radošā darbnīcā, kurā katrs var sagatavot īpašu un mīļu apsveikuma kartīti. Vecāki darbojas ļoti aktīvi, sākumā idejas aizņemas no jau pagatavotiem paraudziņiem, bet vēlāk rodas pašiem daudz orģinālu ideju. Padomus un atbalstu sniedz skolotājas Aija Apine un Anita Celmiņa , kuras priecājas par vecāku atsaucību un izdomu.
Vēl tikai kartiņās jāieraksta vēlējumi saviem mīļajiem un darbošanās prieks varēs pārtapt dāvināšanas priekā.
Svētīgu Ziemassvētku gaidīšanas laiku! Lai vairojas prieks un mīlestība!

SMU pasākums “CITS BAZĀRS” 2017

Sestdien, 9. decembrī, Rīgā T/C Domina Shopping notika skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākums “CITS BAZĀRS”, kas pulcēja skolēnus no visas Latvijas, lai piedāvātu savu saražoto produkciju.
Pasākumam bija pieteikušies 350 skolēnu uzņēmumi no dažādām Latvijas pamatskolām, vidusskolām, Valsts ģimnāzijām, profesionālām vidusskolām, koledžām, tehnikumiem, bet iespēja pārstāvēt savu uzņēmumu bija tikai 169 labāko ideju autoriem. Starp tiem arī mūsu skolas skolēnu mācību uzņēmumi “Cēlkoks” un “Gudrais cepums”.
Rīgā, pasākuma laikā kompetenta žūrija vērtēja produktu kvalitāti, stendus, skolēnu sniegumu un piešķīra 7 nominācijas. Liels prieks un gandarījums, ka mūsu skolas abus SMU izvirzīja nominācijām. Gandarījums arī, ka iztirgoja visu SMU “Gudrā cepuma” produkciju un, ka pircēji bija ļoti ieinteresēti par mūsu zēnu gatavotajiem koka izstrādājumiem.
Lepojamies ar sasniegumiem Rīgā!
SMU “Cēlkoks” Rīgā pārstāvēja Armands Balodis, Nauris Dzintars, Edgars Bulis.
SMU “Gudrais cepums” Rīgā pārstāvēja Mairis Mitenbergs, Evija Aija Frijāre, Artuss Jansons.
Paldies skolotājiem Evijai Jakubovskai, Dacei Ribakai – Gluškovai, Ērikam Oficierim par atbalstu un ieguldīto darbu!

Informatīvs seminārs “STARPINSTITUCIONĀLAS SADARBĪBAS NOZĪME BĒRNA ATTĪSTĪBĀ”

8.decembrī aicināti un gaidīti mūsu skolā bija Kurzemes novada izglītības pārvalžu vadītāji un speciālisti, sociālie darbinieki, pagastu pārvalžu vadītāji, ārsti un atbalsta komandas speciālisti, lai aktualizētu jautājumu par kopīgu sadarbību pilnvērtīgai atbalsta sniegšanai bērnam.
Skolas direktore I. Oļena prezentēja skolu un stāstīja par profesionālās izglītības nozīmi bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem integrācijai sabiedrībā un darba tirgū.
Direktores vietniece metodiskajā darbā L. Kuršinska informēja un sniedza plašāku ieskatu Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra piedāvājumā Kurzemes reģiona izglītības iestādēm, skolēniem un skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem.
Semināra dalībnieki diskutēja gan par pirmskolas vecuma posmu, gan profesionālo izglītību, gan pedagogu tālākizglītību, gan par būtisku faktoru – vecāku līdzatbildību. Klātesošie dalījās labajās praksēs.
Paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam un ir ieinteresēti veiksmīgai sadarbībai bērna attīstībā!

Pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa

2018. gads ir Speciālās Olimpiādes 50. jubilejas gads. Sakarā ar to šodien, 12. decembrī, tiek organizēta tikšanās pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. Uz tikšanos tika aicināti SO Ziemas Pasaules spēļu dalībnieki, Kim Kallstrom Trophy, Gothia Cup-2017 dalībnieki, kā arī pārējās skolas, kas ir LSO biedri. No mūsu skolas uz pieņemšanu devās skolas direktore Ināra Oļena, sporta skolotāji Didzis Skuška un Dace Šteinberga, skolēni Nauris Dzintars, Armands Balodis, Indars Cabulis un Raitis Vīnšteins.

Ciemiņi no Labklājības ministrijas

7. decembrī mūsu skolā ieradās ciemiņi no Labklājības ministrijas. Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa, Valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece, Darba tirgus departamenta direktors Imants Lipskis, Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs.
Vizītes mērķis – iepazīties ar skolas darbu, tikties ar uzņēmējiem, kuri mūsu audzēkņus nodarbina atvērtajā darba tirgū, un diskutēt par vēlamajiem risinājumiem cilvēku ar invaliditāti iesaistei darba tirgū.
Uz tikšanos bija uzaicināti SIA “Campus” vadītājs Jānis Stukuls, ar kuru skolai sadarbība ir jau trīs gadus un SIA “Palleteries” vadītājs Vilnis Kalniņš, ar kuru sadarbība ir otro gadu.
Tikšanās sākās ar skolas prezentāciju, kurā skolas direktore Ināra Oļena pievērsa uzmanību tam, ko dara skola, lai uzlabotu situāciju cilvēkiem ar invaliditāti, ar garīgas attīstības traucējumiem, lai viņi varētu mācīties, strādāt un dzīvot atbilstoši savām spējām, interesēm un veselības stāvoklim.
Ministrijas pārstāvji bija ieinteresēti par to, kādu atbalstu no valsts saņem uzņēmēji, lai būtu stimuls pieņemt darbā personas ar invaliditāti vai garīgās attīstības traucējumiem, kā darba devēji skatās uz šādiem cilvēkiem un vai viņi varētu būt potenciālie darba ņēmēji.
Uzņēmēji sarunā pauda, ka respektē audzēkņu problēmas un vajadzības un stāsta, ka viņiem jāveic vienkāršas darbības, reizēm darba apjoms un produktivitāte ir mazāka, bet audzēkņi novērtē to, ka viņi ir pieņemti un darbu veic atbildīgi. Uzņēmēji vienprātīgi atzina, ka šī ir darba devēja misija. Darba devēji piebilst, ka atbalstu no valsts nesaņem .
Kā iekustināt sabiedrību, lai pieņemtu bērnus, jauniešus no speciālajām skolām?
Direktore cerīgi skatās uz priekšu ar domu, kā īpašās vajadzības izmantot kā efektus.
Viesi arī pabija ciemos pie SIA “Vita Mārkets” Bistro “Ņamma”, SIA “Kuldīgas slimnīca” ēdnīcā, pie SIA “Palleteries”, kur klātienē vēroja, kā notiek mācīšanās darba vidē.
Direktore Ināra Oļena un direktores vietniece izglītības jomā Arita Gribēna ministrijas pārstāvjus iepazīstināja ar skolas infrastruktūru.
Tikšanās pagāja pozitīvā noskaņā. Noslēgumā ciemiņi izteica savus iespaidus, varbūtējos risinājumus personu ar invaliditāti vai garīgās attīstības traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un darba tirgū. Citu starpā viens no risinājumiem varētu būt, ka dot darba devējiem šādiem cilvēkiem asistentu.
Patīkami bija dzirdēt no ministrijas pārstāvjiem, ka šī bija emocionāli piepildīta diena, ka normatīvos nevar ielikt to, ko dara cilvēka sirds, ka uzteicama un atzinības vērta ir skolas direktores drosme un apņēmība, ka šeit pie mums tika saskatīta brīnumu saliņa. Elīnas Celmiņas vēlējums, lai šī saliņa izvēršas plašumā, dod jaunu sparu darbiem nākotnē.

Skolas florbola komandai 1. vieta!

2017. gada 23. novembrī Tukuma novada Irlavas sporta namā notika LSO finālsacensības florbolā, kurš pirmo gadu norisinājās kā apvienotā sporta turnīrs.
Lepojamies ar mūsu skolas florbola komandu, kas sacensībās ieguva 1. vietu!
LASĪT VAIRĀK

Vislatvijas Putras programmas čempionātā esam labāko 10 video topā

Skolēni Latvijā AS “Rīgas Dzirnavnieks” rīkotajā Vislatvijas Putras programmas čempionātā ir izveidojuši visvairāk pasaulē zināmo reklāmu auzu pārslu putrai, kopā uzfilmējot 121 video klipu ar kopējo garumu aptuveni 2 stundas 05 sekundes. Auzu pārslu biezputra ir visbiežāk ēstā putra Latvijā un, pateicoties tās vērtīgajām īpašībām, var teikt, ka tā ir Latvijas dižputra.
Projekta ietvaros arī mūsu skolas bērni izveidoja video un ir iekļuvuši valsts labāko 10 video topā. Apsveicam 5. klasi un skolotāju Iju!
Mūsu direktore saņem Gada balvu personu ar invaliditāti atbalstam!

Jau trešo gadu Tiesībsarga birojs sadarbībā ar LNB un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” rīko konkursu “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”. Šī konkursa mērķis ir atklāt labās prakses piemērus un sekmēt personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju darbību.
Šī gada 29. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā  svinīgā ceremonijā tika pasniegtas balvas un atzinības raksti nevalstiskajām organizācijām, kas aizstāv cilvēku ar invaliditāti intereses un veicina viņu tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Gada balvu saņēma arī mūsu skolas direktore Ināra Oļena. Sveicam un lepojamies!