Interešu izglītība

Interešu izglītības pulciņu saraksts

Nr. Pulciņa nosaukums Pulciņa vadītājs
1. SMU (Uzņēmējdarbība skolēniem) Evija Jakubovska( koordinators)
2. Futbols 4.-7.kl.+8.-3.k. Raivis Jansons
3. Florbols 8.-3.k. Raivis Jansons
4. Boče Dace Šteinberga
5. VFS 1.-4.kl. Zane Kapitanova
6. Meža mākas pulciņš 5.-7.kl. Didzis Skuška
7. Vācu valoda 1.-3.k. Santa Brasla
8. Traktora praktiskā vadīšana Māris Gubāts
9. Tautiskās dejas 3.-4.kl. Inita Šmite
10. Tautiskās dejas 5.-9.kl. Inita Šmite
11. Tautiskās dejas 1.-2.kl. Inita Šmite
12. Koncertmeistars t.d.k. Iveta Vēra
13. Koncertmeistars f.k. “Ķīpa” Sanita Lugovska
14. Folkloras kopa “Ķīpa” Agita Leontjeva
15. 1.-5. kl. koris Inga Dubure
16. 6.-9. +1.-3.k. koris/ansamblis Inga Dubure
17. “C” koris/ansamblis Sanita Lugovska
18. Māla māksla/Keramika Agnese Fogele
19. Šūšanas pulciņš Santa Ķeķe