Speciālisti

Santa Grietēna – izglītības metodiķe/ Montesori nodarbības/ speciālā pedagoga konsultācijas

Iveta Vēra – mūzikas terapijas nodarbības

Indra Beļaka – Bernāne, Ieva Dēliņa, Adrija Brantevica – logopēdijas nodarbības

Ieva Gailāne – nodarbības WSB (nodarbības silto smilšu iekārtā)

Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 26226595 (Līga Kuršinska); e-pasts: ligakur@inbox.lv